Jiří Halousek Tealová kultura

Jiří Halousek představuje firmu Iresoft, která vytváří softwarová řešení pro poskytovatele sociálních služeb. Na příkladu této firmy ukazuje, jak proběhl přechod k samořídící organizaci.