ScaleUp Tip #68

Máte jasné BALVANY (kvartální priority) a hlavně ideálně dvě KRITICKÁ ČÍSLA, která k dosažení balvanů povedou?

Plán by měl obsahovat jak určené aktivity (priority), tak přehled očekávaných výsledků (KPIs). Při plánování je tak třeba zaměřit se na konkrétní aktivity, které budou mít největší dopad na dosažení výsledků a na průběžné ukazatele procesů vedoucích k výsledkům.