Úvodní slovo ke konferenci Equilibrium

5 garantů zvedlo hozenou rukavici a připravili si jedno téma, které v současnosti vnímají jako velmi důležité. Společným jmenovatelem všech témat je hledání rovnováhy v životě, byznysu a ve vztazích. Každý z garantů si ke svému tématu pozval 2 hosty, kteří zvolené téma z pohledu garanta nejlépe reprezentují.