Výuka MATEMATIKY můze prispet k rozvoji DEMOKRACIE

Kvalita demokratické společnosti je dána kvalitou svých občanů. Učitelé, s nimiž spolupracujeme, vychovávají žáky schopné autonomně řešit problémové situace, naslouchat spolužákům, kriticky hodnotit jejich myšlenky a efektivně pracovat v týmu. Na přednášce bude uvedeno, jak toho učitelé dosahují.