Milan Hejný

Roku 1959 jsem absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, potom působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF UK v Bratislavě a od roku 1991 přednáším na Pedagogické fakultě UK v Praze. Řadu let jsem experimentálně vyučoval matematiku na ZŠ. Rok jsem působil jako hostující profesor na Concordia University v Montréalu (Kanada) a půl roku na Central Michigan University v USA. Můj výzkumný tým zde rozpracoval teorii generického modelu a koncipoval „scheme-oriented“ edukační teorii čili teorii vyučování orientovaného na budování schémat (VOBS). S tímto týmem jsem v letech 2005-2011 zpracoval řadu učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ. V roce 2013 založil obecně prospěšnou společnost H-mat, o.p.s., která má rozvíjet a šířit mnou a mým otcem započaté dílo.

Výchova slušného občana

Jak může škola rozvíjet kritické myšlení žáka

Jak může škola rozvíjet kritické myšlení žáka

Výuka MATEMATIKY můze prispet k rozvoji DEMOKRACIE

Výuka MATEMATIKY můze prispet k rozvoji DEMOKRACIE