10tero orientačních oborových tipů pro začínající kariérové poradce a kouče

Pokud jste v oboru kariérového poradenství nováčkem, či teprve zvažujete začít, a rádi byste se zorientovali ve spleti informačních zdrojů, publikací, nástrojů, profesních uskupení a akcí, podívejte se na následující tipy, které jsem sepsala na základě osobní praxe v kariérovém poradenství, ve kterém se pohybuji od roku 2009. V desateru jsou má osobní doporučení, která reagují na to, s jakými dotazy se nejčastěji setkávám od nových kolegů, kteří se rozhodnou v této oblasti pracovat na volné noze, či jako zaměstnanci ve sféře neziskové, business či veřejné, a rádi by si udělali kompletní obrázek o našem oboru.

1// kdo a kde jsou kariéroví poradci / kouči

Kdo naši profesi vykonává se zpravidla nazývá kariérový poradce a/nebo kariérový kouč. Já sama ne příliš ráda používám odděleně bez kontextu jak slovo poradenství, tak koučink, protože oba pojmy občas v lidech vyvolávají negativní konotace (často kvůli vlastní špatné zkušenosti z minulosti). A hlavně: pro naši profesi je charakteristické právě to, že sdružuje jak složku iformačně poradenskou (informace o náboru, trhu práce, atp.), tak složku koučovací (od diagnostiky s čím klient přichází po aktivizační práci klienta). Proto já osobně už od roku 2012 používám pro označení profese jako celku familiérní pojem "kariérko", který ovšem nikde ukotven oficiálně není.

Co ale oficálně najdeme, tak je popis naší práce v Národní soustavě povolání (NSP) celkově ZDE. Doporučuji se podívat na typické pracovní činnosti a nároky na dovednosti (soft i hard skills). V NSP najdeme jak obecný popis pozice, ale také jeho subkategorie resp. specializace pro školství, nezisk a veřejnou správu (zde a zde).

Pokud jste vizuální typy, připravila jsem pro vás infografiku, která ukazuje mj. také to, s kolika dalšími povoláními se naše práce prolíná a co je pro kariérku blízké profese typické a co vše bychom měli být schopni obsáhnout my kariéroví poradce & kouči. Celá infografika je zdarma ke stažení ZDE.

2// kdo tomu tady "velí"

Protože vedle kariérových poradců na volné noze (freelancers / živnostníci / OSVČ)) a poradců v neziskovkách najdeme početně nejvíce profesionálů v těchto 2 oblastech: na školách (každá ZŠ, SŠ má dl zákona vedle výchovného poradce, také poradce kariérového, a téměř na každé VŠ je kariérní centrum) & na úřadech práce, zejména pak v tzv. IPS (informačně poradenské středisko), spadá kariérko legislativně také pod 2 rezorty - pod MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a pod MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

Takto je tomu také ve většině evropských zemí.

Naše profese spadá do živností volných. Tj. pokud budete chtít zítra začít jako kariérový poradce/kouč pracovat na volné noze, stačí si zajít na živnostenský úřad, případně vytisknout si vizitku, udělat web - to je celé, nikdo vás nebude zkoušet, kontrolovat, regulovat. To samé platí, zda si ke stávající profesi jako zaměstnanec (př. učitel, sociolog, manažer, kouč, psycholog, ...) přidáte nálepku "kariérový".

Prostě jen dále pokračujete ve výkonu povolání a oficálně nic neřešíte. To zda práci odvádíte kvalitně bude záviset pouze na vaší profesní etice (a samozřejmě feedbacku klientů). O etickém přístupu více v bodu 3.

Ministerstva spíše ovlivňují celkovou legislativu, ale přímo nikoho nezkouší. Zástupci obou rezortů se pro lepší vylaďování postupů scházejí několikrát za rok na mezirezortní platformě Národní poradenské fórum. V NPF nás nezastupují jednotlivci, ale různé další střešní profesní organizace (př. Asociace VŠ poradců, Sdružení pro kariérové poradenství, atp.). Jak už bylo řečeno, ministerstva nás sice "netestují", nicméně je zde možnost složení celostátně uznávaných zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kde základní pravidla pro organizace, u kterých zkoušku skládáte, nastavují právě ministerstva spolu s dalšími experty v oboru. Více o konkrétní zkoušce pro kariérové poradenství v bodu 7.

3// etické & právní limity

Jak naši práci vykonáváme a přistupujeme k ní, závisí určitě na našich hodnotách a na určité osobně-profesní zodpovědnosti. Stejně jako lékaři mají Hippokratovu přísahu - tak i my máme k dispozici určité etické rámce, které vznikly shodou napříč oborem.

Na mezinárodní úrovni vytvořila nejznámější mezinárodní organizace v oblasti kariérka International Associacion for Education and Vocational Guidance (IAEVG) svůj etický kodex členů (pdf ke stažení zde). Ten ve velké míře převzalo, a do slovenštiny přeložilo Združenie pro kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (zde).

Protože v práci s klienty sdílíme mnohé s klasickými kouči, lze se inspirovat a následovat také etickým kodexem třeba také Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation, ICF, v češtině zde) a jiných podobných profesních sdružení, které touto formou ošetřují práci s klienty.

Já osobně jsem zpracovala pro tým lidí spolupracující v rámci projektů Career Designer vlastní etický kodex (zde) vycházející právě z kodexu IAEVG >> doporučuji se nejen na něj podívat, ale vložit si nějaký vlastní (či zkopírovaný, inspirovaný odjinud) na váš web, kde bude veřejně vašim klientům dostupný.

Z hlediska právního, vedle norem, které upravují poradenskou práci v sektoru, kde působíme (živnostenský zákon, zákony upravující oblast školství, práce, sociální práce, ...), se nás všech asi nejvíce týká kvalitně ošetřené procesy nakládání s osobními daty našich klientů. A ne, není to jen GDPR, ale jde samozřejmě i o dodržování našich českých normy. Příklad právníky zpracované smlouvy s klientem o poskytované službě, kterou aktuálně používám, je k inspiraci a nahlédnutí ZDE.