Jak se stává priorita prioritou? Napněte plachty #002

Víte co znamená číslo 622 milionů? To je počet výsledků hledání, které mi zobrazil Google při zadání slova „priority“ do vyhledávače…

O jeho oblíbenosti svědčí srovnání s jinými „důležitými“ slovy jako „strategie“ (pouze 123 milionů zobrazení) nebo „tým“ (dokonce jen 85 milionů). Prioritami se hemží náš slovník v podnikání, práci a často i doma. I já často řeším otázku priorit s mými klienty. Jak poznáme, co má být naší prioritou? Kolik priorit můžeme mít? Jak máme správně kaskádovat priority vedení firmy dolů do organizace? Pro jednu prioritu se nám nedaří plnit druhou…

Moje odpověď většinou začíná otázkami: Co je váš cíl, kterého chcete dosáhnout? Jaké strategie jste si definovali k dosažení tohoto cíle? Jak poznáte, že se vám daří strategii realizovat? Koho potřebujete do realizace strategie zapojit? Čím lépe se nám daří nacházet odpovědi na tyto dotazy, tím více se blížíme odpovědi na otázky priorit. Začíná být jasné úplně každému, že pokud „priorita“ vychází z anglického výrazu „prior to“ neboli „dříve než“, musíme skutečně srovnat cíle a aktivity spíše podle přínosu pro dosažení hlavních cílů než podle naléhavosti. Počet priorit, které jsou jednotlivci i týmy efektivně zvládnout, je spíše v nižších jednotkám (doporučuje se max. 4-5), v každém kalendáři je dobré si nechat místo i na operativní problémy, které se zaručeně objeví. Zároveň je důležité, aby nadřízení důkladně seznámili podřízené se svými prioritami a pomohli jim stanovit si ty jejich priority v souladu s těmi svými… A tak bych mohl pokračovat dále.

Slovo priorita by neměla být zaklínadlem nebo zdůvodněním, proč se něco neděje. Naopak by mělo pomoci každému se rychle orientovat v otázce čemu se věnovat a proč. Moje zkušenost mě mnohokrát přesvědčila, že v řadě týmů by mělo být prioritou naučit se správně s prioritami pracovat. Mnohokrát se to vyplatí.

Jak jste na tom u vás ve firmě?