Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, část 6.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali inovacemi, které jsou často jen halucinací. Dnes se zaměříme na nábor a motivaci.Pokračujeme v transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali motivací, ale i talenty, které neumíme využít. Dnes, v závěrečném dílu našeho seriálu, se zaměříme na principy vlastní transformace a přechod do skutečné akce.

Díl 6. Kdo se nedívá, ten změny nepřinese!

Ekonomika zcela mění své paradigma, rychlost poměrně rozsáhlých změn je vysoká. Nové byznys modely a organistické manažerské soustavy stále více připomínají organické přírodní systémy, autonomní, samo-diagnostikující, samo-adaptující, samo-konfigurující. Příroda je nejagilnější soustavou, navíc příroda z principu neplýtvá, takže inspiraci není potřeba hledat složitě.

Umění pozorovat a pochopit

Je zcela jasné, že se zásadně mění výrobní i byznys modely jako takové, a to i díky novým technologiím s vysokou produktivitou práce. Globální ekonomika a její součásti jako dodavatelsko-odběratelské řetězce nehledají permanentní růst, ale rovnováhu. Proč máme šanci na světových trzích uspět? Protože je stále mnoho lidí a procesů, kteří tržní rovnováhu narušují. Nesmyslné státní intervence do svobodné tržní směny, přehnané regulace, nebo naopak chybějící regulace neférových podmínek, nevratná změna klimatu či jen prosté chyby manažerů každý den otevírají možnosti pro nové služby a produkty. O kognitivní strategii jsme již psali, zůstává klíčovou schopností manažera či lídra, který se musí umět především dívat.

Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem, dlouhodobě se specializující na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Působil jako poradce prestižní Wharton University of Pennsylvania, byl předsedou představenstva evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe, působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group nebo Vítkovice, a.s., a řadě dalších. Ing. Witassek byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného.

Cyklický procesní model

V přírodě přežijí ty systémy a organismy, které mají schopnost se přizpůsobovat novým podmínkám. V ekonomice je to podobné, protože i ekonomika je živá soustava. V rámci firmy jsou pro celkovou transformaci nezbytné minimálně čtyři principy či kroky. Nejdříve je tedy potřeba identifikovat ty procesy, které jsou funkční a efektivní, které jsou klíčovou dovedností společnosti (esence firmy), a ty chceme dále rozvíjet. Ve druhém kroku je potřeba identifikovat, omezit či zcela eliminovat ty procesy, které jsou neefektivní a nejsou poplatné aktuálnímu prostředí trhu.

Mám-li například strojírnu vyrábějící součástky pro spalovací motory, nemusí mít v našich zeměpisných šířkách smysl zvyšovat tlak na implementaci Six Sigma a investovat do zlepšování procesu na obrábění trysek do těchto motorů. Kontext je dnes především o tom, co bude trh chtít zítra a v dalších letech.

Po identifikaci esence firmy je nutné přejít k třetímu kroku a zvolit vhodný a agilní procesní model pro nastavení pravidel a řízení firmy v nových podmínkách. Excelovské nástroje z „automotive“ zkopírované i s německými nadpisy nemusí být vždy ten nejlepší nástroj pro agilní procesní modely. Je vhodné hledat vlastní modely, nekopírovat, maximálně se inspirovat. Inovace agilního procesního modelu v dnešní dynamické době může mít větší význam než inovace jednotlivých služeb a produktů. Klíčovou vlastností inovovaného byznys modelu musí být smyčka permanentního zlepšování.

Živý organismus je schopen přijímat signály zevnitř a z vnějšku více způsoby, více částmi svého “těla“. Podobné́ je to ve firmě. Je nutné nastavit systém, který naslouchá internímu zákazníkovi (zaměstnancům) a rovněž zákazníkům externím. Nad těmito signály je nutné vytvořit pravidelné meetingy, přijímat rozhodnutí, které́ signály je potřeba řešit, a přejít do koordinované akce. Monitorování těchto signálů je tedy dalším ze čtyř klíčových principů pro úspěšnou transformaci firmy. Včasný a chytrý monitoring prostředí se však již v dnešní komplexním světě bez rozvinutých technologií neobejde.

Takt života a takt pro změny

Koncept digitální firmy není o budoucnosti, to je přítomnost, či spíše už minulost. Jsme svědky fascinující a rychlé transformace celé globální́ ekonomiky. Nezbývá než se učit praxí, nemá smysl čekat. Je potřeba promyslet si všechny předchozí doporučení pro montovny, ale hlavně učinit první krok a začít implementovat ony čtyři klíčové principy transformace. Pro úspěšnou transformaci je naprosto klíčové důsledně řídit plnění potřebných úkolů. Inspirace může být v systému Kanban, kde v zásobníku úkolů PDCA (naplánovat, udělat, ověřit a zlepšit) jsou v každé jeho kategorii v daném okamžiku vždy maximálně tři úkoly. Stejně jako živý organismus má svůj pravidelný rytmus, tak i pro implementaci změny je potřeba zavést pravidelný takt pro řízení porad, výměnu informací, a především měření výsledků. Ani transformační projekty se bez KPIs neobejdou. Co neměříme, to neřídíme!

Naznačil jsem jednu z možných cest k vyšší přidané hodnotě, do reálných změn se již musí každý vydat sám. Tak hodně štěstí a zase někdy!

Partnerem seriálu 5 kroků jak se vymanit z pozice submisivní montovny od autora Libora Witasska je společnost DC Vision. Její tým specialistů s globálním dosahem a lokální implementací se zaměřuje na budování unikátních organizačních soustav řízení a inovačního myšlení. DC Vision je členem globální sítě inovačních firem BCon a aktivním členem Nadace ZET.