„Nejde – neexistuje“ barevný svět Baťa – výstava, kterou můžete vidět z pohodlí domova

Věděli jste, že… během krize považoval Baťa za nejcenější nezastavit se ve vzdělávání? V roce 1928 se Československo stalo největším exportérem obuvi na světě. V následujícím roce otevřela Školu pro exportéry, jejíž cílem bylo co nejlépe připravit vybrané zaměstnance na práci v zahraničí. V témže roce přišla na podzim Velká hospodářská krize, které omezila obchodní aktivy firmy Baťa na minimum.

Tehdy Tomáš Baťa přikázal zvýšit kapacitu školy na dvojnásobný počet osob. Když čelil otázce, zda je to rozumné, během krize, která omezila zahraniční obchod na minimum rozšiřovat, kapacitu školy? Odvětil: „Je možná omezen obchod se zahraničím, ale můžeme založit v zahraničí fabriky a k naplnění takového cíle je mnohem důležitější umět se domluvit s místními rolníky než vládou.“ Zároveň v roce 1929 během krize byl uveden v platnost příkaz šéfa, že každý zaměstnanec firmy Baťa se musí učit minimálně jeden cizí jazyk. (Statní Okresní archiv Zlín, Fond Baťa II/4 ředitelna, i.č. 123, zpracováno Nadací Tomáše Bati)

Zlín, 6. ledna 2021 Dobové fotografie baťovského Zlína patří mezi velmi oblíbené. Člověk je při jejich prohlížení ohromen funkcionalistickou architekturou, čistými liniemi a běžným životem v ulicích. Málokdo se však zamýšlí nad tím, jak vypadala tato průmyslová metropole ve skutečnosti a jaká energie z ní byla cítit, když ji lidé vnímali v plné síle barev. Nadace Tomáše Bati s podporou města Zlín připravily online výstavu, která vám dovolí popustit uzdu fantazie a vidět baťovský Zlín barevnou optikou.

www.nejdeneexistuje.cz

Výstava „Nejde- neexistuje“ Plnobarevný svět Baťa byla veřejnosti představena v loňském roce na podzim. Vzhledem ke všem vládním opatřením ji však mělo možnost vzhlédnout jen velmi malé množství zájemců. Více než dvacet kolorovaných fotografií tak zůstalo vystaveno v uzavřené kavárně a světu téměř skryto.

„Výstava přináší mnoho nových informací a pomáhá člověku vnímat baťovský Zlín v tehdejší skutečnosti. Osobně mi bylo velmi líto, že vzhledem ke všem opatření nebylo možné, aby si výstavu prohlédli všichni zájemci. Doba se mění a my se ji snažíme maximálně přizpůsobit, abychom zůstali v kontaktu s příznivci baťovského odkazu. Ačkoliv online svět nedokáže nikdy nahradit osobní kontakt, jsem rád, že jsme našli způsob, jak výstavu znovu zpřístupnit. Věřím, že v této nelehké době můžeme tímto způsobem potěšit mnoho lidí,“
uvedl Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati

Fotografie mapují běžný život v baťovském Zlíně v době jeho největšího rozmachu, a to v letech 1920-1945. Autory původních černobílých fotografií jsou významní firemní fotografové Evjak, Vaňhara, Macháček a další. Fotografie byly vybrány tak, aby obsáhly téměř celé spektrum činností firmy Baťa a života ve Zlíně.

Autory výstavy jsou Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a Vladimír Parízek, který se ujal pracné techniky kolorování. Samotné kolorování bylo výsledkem rozsáhlé studie původních možných barev, které mohly být v dobovém Zlíně k vidění, ale také částečným popouštěním fantazie, například při kolorování konkrétních osob a jejich oblečení.

„Technika kolorováni spočívá ve vytvoření nových vrstev fotografie, kdy jsou jednotlivé části ručně překresleny a nahrazeny barvou, která se prolne do stupňů šedi a zachová tak původní vzhled bez násilného překrytí. K dosažení reálného výsledku se nanáší další vrstvy odstínu základní barvy, aby se zvýraznily hrany záhybů oblečení, vrásky, části objektů atd. Další vrstvy obsahují např. nečistoty a rez. Zkombinováním průhledností vrstev, dosycením a úpravou světelnosti vzniká finální obraz“, popsal techniku kolorování Vladimír Parízek, spoluautor výstavy.

Na webu si může návštěvník prostřednictvím speciálních funkcí sám vyzkoušet přechody mezi černobílými a plnobarevnými fotografiemi.

„Námětem pro vznik výstavy se pro nás stal náš osobní zážitek, který jsme v nadaci shodně měli při pohledu na první kolorovanou fotografii Tomáše Bati, kterou nám Vladimír ukázal. Skrze barevnou fotografii nám byl zvláštním způsobem bližší. Černobílé fotografie mají své nepopiratelné kouzlo a atmosféru, ale působí na nás většinou historickým dojmem, který je u fotografií baťovského Zlína o to více umocněn skutečností, že se mnohdy jedná o místa, která již změnila svou podobu. Při pohledu na kolorovanou fotku se však dostavuje pocit bližší známosti,“
uvedla Gabriela Končitíková, projektová manažerka nadace.

Fotografie doprovází texty, které čtenáře uvádí do baťovského způsobu myšlení a vnímání města Zlín nejen v kontextu průmyslové metropole, ale také ideálního místa pro život.

Výstava je dvojjazyčná, dokáže tak přiblížit baťovský odkaz a nadčasovou inspiraci i zahraničním příznivcům. Vznik výstavy byl podpořen městem Zlín.

O Nadaci Tomáše Bati
Nadace Tomáše Bati byla založena v roce 1996 panem Tomášem J. Baťou s cílem podporovat užitečné projekty mladých lidí a rozvíjet hodnoty společnosti. Svou činnost nadace slavnostně zahájila 1. května 1998 současně s otevřením rekonstruované vily Tomáše Bati. Jejím posláním je podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se stalo jméno Baťa slavným.


Kontakt pro média: