PODSTATNÉ JMÉNA vs. SLOVESA

Slovesa mi v poslední době přijdou zajímavější než podstatná jména. Už jsem o tom párkrát psal, proto bych tyhle slovní druhy rád probral více do hloubky. Kuba je teď bere ve škole a trvalo mi opravdu dlouho, než jsem mu je dokázal vysvětlit. Zdá se to jako samozřejmá věc, ale ten konstrukt nebyl pro mě vůbec lehký. Nakonec jsme skončili u toho, že sloveso je činnost a bylo hotovo.

V poslední době ale narážím na způsob uvažování v podstatných jménech, kterého se tak trochu bojím.Abych to nějak vysvětlil, skočím do přednášky o inovacích, kterou jsem vedl, a také do diskuze u klienta, který by inovace moc rád ve své firemní kultuře.

Diskuzemi jsem si uvědomil, že si lidé pod pojmem inovace představují něco konečného. Něco, čeho chceme docílit. V ten moment jsem to pochopil. V jejich hlavě je inovace podstatné jméno, je to něco konkrétního. Věc, prostě něco statického.

Když jsme o tom diskutovali dál, uvědomil jsem si, jak malá je to ambice a také jak je mylná. Daleko obtížnější disciplínou je z inovace udělat proces, a tak jsem to zkusil. Přerámoval jsem slovo inovace slovem učení (se) a začaly se dít opravdu zajímavé věci. Myslím, že jsme společně pochopili, že inovace jsou proces, který nikdy nekončí, a že je třeba se smířit s tím, že je to činnost.

Sloveso je totiž i dnešní doba. Stále se mění a pro ty, kteří si myslí, že se něco někam vrátí nebo zůstane chvíli stát, brzy nebude místo. Ze statické fotky se během pár let stal běžící film, a tak je třeba k fungování přistupovat úplně jinak.

Učení (se) je jediná cesta. Tahle dovednost je, podle mě, jedinou možností, abychom budoucnost zvládli. V té zmíněné přednášce jsme se samozřejmě dotkli fixního a růstového myšlení, které podle mě souvisí i s podnikatelstvím. Namísto pojmu fixní myšlení jsem použil „to už dožiju“. Znáte lidi, kteří žijí v módu „to už dožiju“? V kolika letech a kde se to stává?

Tenhle stav je pro mě opravdu moc nebezpečný. Chtěl bych všechny kolem vyzvat, aby mi dali rychle zpětnou vazbu, kdybych někdy něco takového začal vysílat.

A co vy a vaše okolí? Žijete spíše v podstatných jménech nebo už jste přesedlali na slovesa?

_________________________________________________________________________

Tato zamyšlení mi slouží k utříbení myšlenek a zároveň jsou pro mě i tykadlem do světa k dalšímu možnému prohlubování daných témat. Pokud s Vámi text cokoli dělá a jste ochotni věnovat čas a energii jakékoli ucelené reakci, budu za ni v této instantní době, moc rád na mém LinkedIn profilu.

- Honza