Role Employee Experience Insights - Co to je a proč to chtít?

Klíč k úspěšné firmě jsou lidé. Jejich produktivita, inovační potenciál, schopnost spolupracovat s ostatními, spjatost s firmou, láska k produktu, úroveň zpětné vazby, kterou si předávají, jak chápou své firemní “proč”, a tak dále.

Firmy investují své zdroje do inovací produktů a služeb. Úplně stejně by měly investovat i do inovací vnitřního nastavení, své firemní kultury. Jedině tak můžou dlouhodobě využívat firemní kulturu jako strategickou oblast.

Role Employee Experience Insights

Dlouhodobé inovace produktů a služeb jsou o naslouchání zákazníkům, monitorování jejich potřeb a hledání toho ideálního řešení (product & market fit).

Pokud chceme udělat z firemní kultury strategickou výhodu, jsou inovace firemního prostředí přesně o tom stejném. O naslouchání lidem. O pochopení jejich potřeb. A o vytváření takového prostředí, kde lidé mohou dosahovat skvělých výsledků a zároveň v pondělí ráno vstávat s radostí.

Zaměstnanci sami nejlépe ví, co pro svou práci potřebují. Dobře také ví, co jim jejich pracovní život komplikuje. Nicméně často si to nechávají pro sebe. A když už svůj pohled na věc pošlou dál, nic se s jejich nápady nedělá.

I tady platí, že pokud za sběr vhledů nemá nikdo zodpovědnost, neděje se efektivně. Roli People Experience Insights vnímám přesně jako tu, která by za tuhle agendu měla být zodpovědná.

Díky zjištěným vhledům řeší quick wins i větší dlouhodobější změny. Zároveň vypráví příběhy. Udržuje rytmus zpětné vazby, naslouchá ideálně s globálním přesahem (pokud je to relevantní). Pracuje s klíčovými individualitami i skupinami lidí. Umí pocity lidí směrovat tak, aby byly v souladu s obchodními a strategickými metrikami firmy.

Skvěle pracuje s individualitami i týmy. Určuje priority a žongluje klidně s několika projekty najednou.

Ve firmách podle mě často chybí člověk, který by byl zodpovědný právě za naslouchání lidem..

Co by mohl mít člověk v roli employee experience insights na starosti?

  • Naslouchá lidem ze všech částí organizace: Drží prst na tepu firmy a sleduje, zda je pravidelný a klidný nebo zda jsou tu konkrétní věci, které tep zrychlují nebo zpomalují. Zda je firma nebo její části ve stresu a z jakého důvodu. Co firmu zklidňuje.
  • Předává na správná místa poznatky, které identifikuje z vyslyšených potřeb a nápadů. Tým lídrům vhledy do jejich týmů, vedoucím oddělení vhledy do fungování oddělení. Managementu vhledy do firemní kultury celé organizace. Jednoduše řečeno předává vhledy do rukou relevantních lidí.
  • Udržuje rytmus zpětné vazby: Naslouchá myšlenkám a nápadům lidí ze všech organizačních úrovní. Zajišťuje, aby se lidé cítili vyslyšeni. Dává jim najevo, že jejich názory jsou důležité a firma se o ně zajímá.
  • Zodpovídá za realizaci vyslyšených nápadů, případně komunikaci proč daná věc realizovat nelze: Nic by nemělo vyhnít, neměli by se objevovat kostlivci. Buď se na základě zjištěných potřeb začnou realizovat změny nebo se komunikuje proč nelze danou věc implementovat.
  • Pomáhá realizované změny prezentovat prostřednictvím příběhů. Tak, aby byl hlas lidu začleněný do firemní komunikace. Čímž se výrazně zvyšuje sounáležitost lidí s firmou.
  • Vytváří, koordinuje a integruje strategii sběru zpětné vazby a vhledů: patří sem všechny způsoby sběru zpětné vazby - roční průzkum spokojenosti, tematické dotazníky, workshopy, rozhovory, ale i podpora kultury zpětné vazby na týmové i organizační úrovni.
  • Aktivně řídí projekty: Sleduje strategické cíle/iniciativy vycházející z vhledů lidí a zajišťuje, aby byly projekty dotaženy do konce. Snaží se uzavírat smyčky s lidmi, kteří nápady nebo zpětnou vazbu přinesli.
  • Buduje pevné vztahy s klíčovými členy firemního týmu. A propojuje lidi z různých částí firmy. Třeba pomocí cross department projektů.

Celkově by tato role měla zajistit, aby rozhodnutí o lidech a firemní kultuře vycházela z toho, co o lidech víme. Spolupracuje se všemi částmi firmy tak, aby to bylo jasné, viditelné a akční.

Co si o tom myslíte? Má někdo ve vaší firmě zodpovědnost za strukturované naslouchání lidem nad rámec ročních engagement dotazníků? Vidíte přidanou hodnotu podobné role? Moc by mě zajímala zpětná vazba.

P.S.: Nezapomeňte si pro lepší vhledy do svých týmů pořídit Workshop Box.