#Tip 1 - 5 týmových disfunkcí

Patrick Lencioni je velmi známým jménem v oblasti týmové spolupráce. V knize 5 příčin selhávání týmu: Jak je rozpoznat a odstranit prezentuje výsledky svého mnohaletého výzkumu. Popisuje 5 základních a nejčastějších důvodů, proč týmy selhávají. Pokud se někdo chtěl pustit do čtení tak ke každému z nich také přidává konkrétní doporučení, jak ho překonat a týmovou spolupráci podpořit.

Tady je zmiňovaných 5 týmových dysfunkcí:

Dysfunkce 1: Nedostatek vzájemné důvěry

K tomu dochází, když se členové týmu zdráhají být k sobě navzájem zranitelní a nejsou ochotni přiznat své chyby, slabiny nebo potřebu pomoci. Bez určité úrovně pocitu komfortu mezi členy týmu není možné vytvořit základy důvěry.

Dysfunkce 2: Strach z konfliktu

Týmy, kterým chybí důvěra, nejsou schopny zapojit se do otevřené, až vášnivé debaty o klíčových věcech. Což způsobuje situace, kdy se týmový konflikt může snadno změnit v tajné diskuse a drbání na chodbách. V pracovním prostředí, kde členové týmu otevřeně nevyslovují své názory, jsou výsledkem horší rozhodnutí.

Dysfunkce 3: Nedostatek angažovanosti

Bez konfliktu je pro členy týmu obtížné zavázat se k rozhodnutím. Což vytváří prostředí, kde nejednoznačnost a nejistota mají svůj domov. Chybějící směr a angažovanost způsobí nespokojenost zaměstnanců, zejména těch, kteří aktivní jsou a zbytek táhnou.

Dysfunkce č. 4: Snaha vyhnout se odpovědnosti

V prostředí, kde není jasný plán se mohou i ti nejsoustředěnější a nejodhodlanější jedinci zdráhat upozornit své kolegy na jednání a chování, které je kontraproduktivní pro celkové dobro týmu.

Dysfunkce č. 5: Lhostejnost k týmovým výsledkům

Členové týmu mají přirozeně tendenci upřednostňovat své vlastní potřeby (ego, kariérní růst, uznání atd.) před kolektivními cíli týmu, když jednotlivci nejsou vedeni k odpovědnosti. Pokud tým ztratí ze zřetele potřebu dosahovat úspěchů, trpí tím v konečném důsledku firma.

Vyzkoušejte si tento test sami.

Stačí stáhnout jednoduchý dotazník, odpovědět na 15 otázek a získáte představu o tom, na co by se váš tým možná měl zaměřit.

<Chci stáhnout cvičení>

Díky dotazníku získáte představu o současném stavu ve vašem týmu. Pokud chcete některou z dysfunkcí překonat nebo zkrátka rozvíjet svůj tým a zvýšit týmovou efektivitu, pořiďte si Workshop Box, sadu 8 rozvojových workshopů bez potřeby externího facilitátora.

#workshopbox #spoluprace #tym

Zdroj:

The 2006 Linkage Excellence in Management & Leadership Series: Building and Leading a High Performance Team, Patrick Lencioni

Patrick Lencioni (2002), The Five Dysfunctions of a Team, Jossey-Bass, ISBN 0-7879-6075-6