TIP Davida Vrby #019: Paměť jako slon

Paměť jako slon

V roli lídra se potkáte s mnoha lidmi. Jsou takoví, na které chcete zapomenout, ale nejde to. Jsou takoví, na které rádi vzpomínáte, které znovu rádi vidíte. V poslední řadě jsou jistě i tací, na které jste už zapomněli, kteří ve vaší mysli nezanechali žádnou stopu.

Proč si některé lidi pamatujeme? A co si vlastně pamatujeme? Já si především pamatuji, jak jsem se s nimi cítil. Z toho také plyne, jak a proč si lidé pamatují nás. Nepamatují si, jak jsme byli produktivní nebo efektivní, jak jsme plnili plány. Pamatují si, jestli jim s námi bylo dobře (nebo taky ne).

Po dvaceti letech vím, že mnoho lidí se se mnou cítilo dobře. Taky ale vím, že je dost těch, kteří by na mě rádi zapomněli. V lepším případě se může stát, že onen člověk přijde, situaci mi připomene a já mám šanci se omluvit.

Vést lidi není soutěž popularity. Člověk musí dělat rozhodnutí, která se nelíbí vždy všem. Pokud však chceme zanechat pozitivní stopu, měli bychom vědomě dbát na to, jak se lidé kolem nás cítí. Myslím, že to je základ odpovědného leadershipu. Sám jsem na to přišel až příliš pozdě.

Co dodat? Nechť je lidem s námi dobře. Vědomě na tom pracujme.

David