TIP Davida Vrby #030: BFF

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

BFF

Zkratka, kterou jistě znáte, pokud máte děti ve školním věku. Pro ty ostatní mám na mysli Best Friends Forever. Ti moji jsou převážně z dob vysokoškolských. Nicméně mám jich pár i z doby po VŠ. Otázka zní: měli bychom si v práci vytvářet silné vztahy i pokud jsme šéfové a jde o naše podřízené? Kdy vlastně vztah vzniká?

Začnu od konce. Z mého pohledu vzniká, když si dva dostatečně věří a také když sdílí informace, když o sobě navzájem dost ví. Čím více informací, i těch ne všem dostupných, tím je vztah hlubší. Když to vezmeme ad absurdum, to nejhlubší sdílíme s těmi, kteří jsou naši opravdoví BFF.

Od mnoha manažerů ve vedoucích pozicích a především podnikatelů často slyším, že práce je práce a že není dobré ji míchat se vztahy a přátelstvím. Taky jsem se od nich dozvěděl, že bližší nebo otevřenější vztah s podřízeným by mohl narušit schopnost se dobře rozhodovat. Proto si drží lidi raději od těla. Prý by toho mohli zneužít.

Vůbec to není jednoduché téma a určitě nemá jedno správné řešení. Sám nicméně výše popsané postoje nesdílím. Mnoho studií prokázalo, že přátelství na pracovišti zvyšuje angažovanost lidí, posiluje kulturu. Proč by tento benefit nemohl mít i šéf?

Věřím v otevřenost a defaultní důvěru jako základ autentického leadershipu, silné kultury a dobrých vztahů mezi kolegy všemi směry, nahoru, dolů, doleva i doprava. Souhlasíte?


— David