Zakládáte firmu? Zvolte si správně firemní kulturu, od které se vše odvíjí, radí Petr Skondrojanis

Aby firma byla úspěšná, je potřeba se pořádně zamyslet už na jejím začátku, co vlastně bude znamenat a proč má existovat.

Přemýšlíte nad tím, že si založíte firmu a začnete podnikat? Pravděpodobně budete chtít, aby byla vaše firma dlouhodobě úspěšná. K tomu pochopitelně vede mnohdy klikatá cesta, během níž musíte překonat řadu překážek, ale několik klíčových oblastí je dobré mít promyšlených hned od začátku. Patří mezi ně i firemní kultura, která se zejména ve startupovém světě zmiňuje stále častěji.

Dlouhodobě se ji věnuje Petr Skondrojanis, zakladatel Cocumy, což je zkratka pro tržiště firemních kultur (Company Culture Market). Jeho cílem je přibližovat lidem firmy právě skrze firemní kulturu a Skondrojanis teď v komentáři pro CzechCrunch vysvětluje, proč je důležité o ní přemýšlet a jak ovlivňuje rozvoj jednotlivých společností.

Rád bych se krátce rozepsal o tom, co to vlastně taková firma je. Je to produkt? Generování zisků? Postupný růst, nebo hlavně právní entita? Firma je všechno z toho, ale aby byla úspěšná, je potřeba se pořádně zamyslet už na jejím začátku, co vlastně bude znamenat, jaký dopad bude mít její produkt, proč má existovat a také jaký bude její vnitřní ekosystém, protože v něm se to celé bude odehrávat.

V dnešní době není asi nikdo, kdo by nevěděl, co znamená zkratka CEO. Obecně vzato by to měl být Chief Executive Officer, tedy výkonný ředitel, člověk odpovědný za exekuci, ale já rád používám trochu jiný výklad této zkratky – Chief Ecosystem Officer (díky Jance Haderekové ze slovenského KROS za inspiraci), protože stát v čele firmy neznamená jen řešit výkonnost firmy a podepisovat smlouvy, ale především to znamená vytvářet pracovní prostředí a kulturu uvnitř vlastní firmy, budovat její vnitřní i vnější identitu. A snažit se rozpohybovat celý ekosystém, aby fungoval provázaně a synergicky.

A proč to vlastně vůbec dělat?

Odpověď je sice logická, ale pro mnoho podniků a ředitelů firem stále nepochopitelná. A to sice, že firmy s dobrou firemní kulturou, které staví na důvěře, vzájemných vztazích nebo vstřícnosti, jsou statisticky úspěšnější na trhu než firmy, které se nijak výrazně o vnitřní prostředí nestarají. Firmy jsou úspěšnější na trhu po stránce příjmů, mají až třikrát větší produktivitu, jejich zaměstnanci jsou angažovanější a mají větší ownership (což je ve volném překladu odpovědnost za svou výslednou práci).

Nepřehlédněte