CULT TALKS: Lenka Papadakisová

Abyste se pohnuli dál, musíte přijmout současný stav. Lenka Papadakisová podniká od roku 1991. V roce 1996 založila vlastní firmu Expertis a to co jí zajímá nejvíce, je podnikání se společenským přesahem. Iniciovala a spoluvytvořila několik společensko-vzdělávacích projektů, jejichž záměrem je přinést do podnikání moudrost reprezentovanou principy užitečnosti, rovnováhy, jednoduchosti, lidskosti.