HOTV: Jak se adaptovat na změnu z pohledu učení

Osobní rozvoj a učení se novým dovednostem jsou termíny, které se v souvislosti s omezením pohybu nyní často objevují. Jak si na vzdělání a seberozvoj ale najít čas a jak poznat, do kterého z nabízených online kurzů investovat svůj čas? Téma probrala Dita Přikrylová a Tomáš Hruda.