Kritické myšlení - mezera ve vzdělávání

Vzdělávání se zaměřuje na zapamatování informací. Svět se rychle mění a přístup k informacím je téměř neomezený. Proto je důležité umět se v takovém prostředí zorientovat. Čí dál tím víc je jasné, že nám chybí schopnost mezi informacemi vybírat, pracovat s nimi a na jejich základě se rozhodovat. Pokud chceme připravovat lidi na budoucí výzvy, je potřeba učit kritické myšlení na školách, ale i ve firmách. Co je dobré ke kritickému myšlení vědět a jak se to učit?