Učení

B&B: Príbehy ako most k pochopeniu a emócie ako cesta k poznaniu

B&B: Príbehy ako most k pochopeniu a emócie ako cesta k poznaniu

Kritické myšlení - mezera ve vzdělávání

Kritické myšlení - mezera ve vzdělávání

Dobrá paměť je základ úspěchu