Představení sítě Red Button

Red Button je platforma, která propojuje lidi ze špičkových firem, aby se mohli vzájemně inspirovat a učit se od sebe. Primárním cílem tohoto projektu je rozvíjet společnost kolem nás skrze zlepšování kultury a konkurenceschopnosti podniků v duchu Baťovské tradice, silných morálních hodnot, ale také posledních trendů v oblasti inovací a leadershipu.