Radko Sekerka, Rockaway Capital - O střetu dvou světů