Daniel Hejl - Productboard

Hodnoty, jako hlavní aktivátor. Daniel Hejl z firmy Productboard v tomto díle vysvětluje důležitost hodnot v rostoucí firmě. Ale jaké jsou další zásadní kroky k vytvoření "dobré" firmy? Jak důležitý je feedback a hlavně jak s ním pracovat?