Scale Up TIP #12

Ne každý z potenciálních zákazníků je ten vhodný pro vás. Mají různá očekávání, hodnotí dle různých kritérií, mohou se chovat jinak, než jsme ochotni akceptovat atp. Schopnost odlišit zákazníky podle jejich chování a potřeb je zásadní pro správnou segmentaci a dovednost nalézt toho správného zákazníka. Známe dobře očekávání, bolesti a potřeby našich zákazníků a dokážeme správně identifikovat jejich motivátory pro nákup? V této době bude znalost toho, co naši zákazníci chtějí a co opravdu potřebují, hrát významnou roli.