ScaleUp TIP #25

Rockefellerův návyk č.2 - všichni se zaměřují na jednu klíčovou úlohu, která musí být splněna v daném čtvrtletí proto, aby se firma posunula vpřed. Jinými slovy to znamená, že pro úspěch v daném čtvrtletí je identifikován jeden „kritický“ parametr, jsou stanoveny kvartální priority, všichni jsou neustále informováni o pokroku v plnění „kritického“ parametru a všichni vědí, jak se odměníme a jak to oslavíme, pokud danou úlohu zvládneme. Znáte ten váš „kritický“ parametr pro tento kvartál?