ScaleUp Tip #71

Jednou z hlavních výzev byznys modelů založených na předplatném je schopnost měřit jejich úspěšnost. K čemu nám tak může být užitečný Churn Rate, CAC nebo LTV při vyhodnocování rentability byznys modelů postavených na předplatném a opakovaných tržbách? ​​​​