Stálé zlepšování bez tlaku na výkon a frustrace z práce?

Jak motivovat sebe a svůj tým ve světě, který je založený na nedůvěře a kontrole? Jiří Rozvařil si neklade jednoduché otázky, ale nabízí k nim řešení založená veskrze na zdravém rozumu, kterého by leckteré dnešní firmy potřebovaly víc než cokoli jiného.