Jiří Rozvařil

Od reaktivity k proaktivitě

Od reaktivity k proaktivitě

Stálé zlepšování bez tlaku na výkon a frustrace z práce?