Brain&Breakfast s Danielem Prokopem - Slepé skvrny

Skryté podoby chudoby a nerovností v ČR.

Jednoduché statistiky a zkušenost člověka ze střední třídy bohatšího regionu někdy vybízí si myslet, že v Česku chudoba a sociální problémy příliš neexistují. Podrobnější pohled ukazuje, že s některými jsme se ani po 30 letech od revoluce nedokázali vypořádat a ovlivňují i důvěru lidí, zda je demokracie vůbec nejlepší možné zřízení. To, že se nedokážeme upřímně bavit o problémech, vede k tomu, že je neřešíme, a tím se rozpadá důvěra ve společnost.

Chudoba a jak ji měřit

Daniel Prokop vysvětluje, že měření chudoby ovlivňuje realitu.

Existují 4 přístupy k měření chudoby:

  • objektivní (podle příjmů)
  • subjektiní (podle pocitu)
  • absolutní (kolik zbývá z příjmu)
  • relativní (kolik má oproti jiným)

Chudoba je změřena u 9-10% z Čechů a jsme bráni jako jedni z nejlepších v celé Evropě. Tento fakt ale konstruuje realitu a nastoluje příběh, že v České republice chudoba není.

Absolutní srovnání chudoby mezi evropskými zeměmi právě ovlivnilo příběh, že v České republice chudoba skoro není. Pointa měření chudoby dle tohoto ukazatele je ale taková, že je mezi zeměmi nesrovnatelná. Relativně příjmově chudý člověk například v Německu má hranici chudoby dvakrát vyšší než v ČR, proto tam padá více občanů. Z toho důvodu vypadá Česká republika jako země s méně chudými, což není tak úplně pravda.

Relativně příjmově chudý člověk například v Německu má hranici chudoby dvakrát vyšší než v ČR, proto tam padá více občanů.
Daniel Prokop

Struktura inflace - skrytá zlodějka v domácnosti chudých lidí

Inflace v České republice je obecně nízká. Když se ale podíváme na jednotlivé části inflace a jejich růst, můžeme vidět, proč právě inflace "napadá" nejvíce chudé lidi. Takzvaná inflace tažená mandatorními výdaji domácností je totiž v celkovém měřítku mnohem vyšší. Nejvíce rostou výdaje jako jsou potraviny, bydlení a zdravotní péče, ale tyto výdaje jsou pro každého nevyhnutelné a právě pro chudé velmi devastující. Chudé domácnosti vydávají za tyto povinné, mandatorní výdaje domácností větší část svého rozpočtu, než domácnosti, které jsou bohatší.

Redukování chudoby daněním.

Daněním se dá nejlépe ovlivňovat chudoba. V Německu člověk s minimální mzdou (bez dětí, manželky..) odvádí asi 26% nákladu své práce. V České republice člověk s minimální mzdou odvádí 38%.

Míň danit nízké úvazky je nejlepší nástroj proti chudobě, tento názor je u nás ale brán jako levicový. Proč tomu tak je, se dozvíte v pořadu.


Dále v Brain&Beakfast uvidíte:

  • Vzdělávání a regionální nerovnosti.
  • Dopady nerovností na postoje.

Zhlédněte celou Brain&Breakfast, přejeme příjemný zážitek.


Zaujalo?

Užijte si poslech či záznam a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast - Svoboda a zodpovědnost v kontextu dnešní doby

Michael Žantovský v této B&B mluví o neoddělitelných pojmech, které jsou zodpovědnost a svoboda. Pokud člověk není zodpovědný, nemůže být ani svobodný. Jakou souvislost to má v dnešní době?

Brain&Breakfast - AI - parní stroj 21. století

AI je jen další krok v evoluci lidí. Aby vznikly technologie, je potřeba se podívat na úplný začátek. Co předcházelo hlavní technologické pokroky, či kam dnešní pokroky vedou?

Nepřehlédněte