Brain&Breakfast - Svoboda a zodpovědnost v kontextu dnešní doby

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.
Václav Havel

Michael Žantovský mluví v této Brain&Breakfast o svobodě a zodpovědnosti. Zmiňuje zejména souvislosti s výroky Václava Havla a jeho životními postoji. Michael je český překladatel, psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech amerických, Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Od roku 2015 je ředitelem právě knihovny Václava Havla.

Život Václava Havla velmi ovlivnil pohled na svobodu a zodpovědnost vůči společnosti. Při normalizačním soudu, při kterém byl souzen se členy výboru, napsal esej s názvem Proces. To byla chvíle, která Václavu Havlovi otevřela oči v tom směru, že právě konaný proces má podobu frašky, divadelní komedie. Vše bylo předem dané, všichni věděli, jak soud dopadne, ať se bude vypovídat jakýmkoliv způsobem. Pro Havla toto byla objevná zkušenost, protože to byla taková metafora pro celý režim, který probíhal podle zákulisních pravidel a lidé byli jen figurky s přidělenými rolemi. To celé vrhalo nový pohled na skutečnost kolem nás a na pojem svobody.

Havel byl přesvědčen, že pokud se takový osud v podobě odsouzení může stát 26 letým klukům, kteří se moc nezajímali o politiku, chtěli hrát písničky a užívat si života, že se to může stát každému. Není to jen otázka "sledovat divadlo", ale být i potenciálním hercem. Vyvolává to otázku lidské solidarity, účasti a zodpovědnosti. Svoboda a společenský systém je o vnitřním nastavení, vnitřní harmonii, jak sám se sebou žít.

Michael Žantovský si stojí za tím, že pojmy svoboda a zodpovědnost jsou bytostně spojené a nelze je od sebe oddělit. Domnívá se, že mnoho dnešních potíží vzniká právě z pochopitelné, ale nedobré lidské snahy tyto dva pojmy od sebe oddělovat.

Bez zodpovědnosti není svobody. Pokud člověk není zodpovědný, nemůže být ani svobodný.
Michael Žantovský

Pokud člověk nepřijme za své svoji zodpovědnost, nevyhnutelně za sebe činí zodpovědného někoho jiného. Pokud není člověk svobodný, nemá žádnou volbu a tím pádem nemá šanci být za cokoliv zodpovědný.

A jakou souvislost to má tedy s dnešní dobou? S aktuální situací? S moderními technologiemi? S politikou? Zhlédněte celou Brain&Breakfast, přejeme příjemný zážitek.


Zaujalo?

Užijte si poslech či záznam a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast - AI - parní stroj 21. století

AI je jen další krok v evoluci lidí. Aby vznikly technologie, je potřeba se podívat na úplný začátek. Co předcházelo hlavní technologické pokroky, či kam dnešní pokroky vedou?

Brain&Breakfast - Precizní medicína

Petr Hora se v Brain&Breakfast zaměřil na vývoj medicíny. V průběhu staletí se totiž medicína snažila pouze léčit, nyní se medicína snaží onemocněním hlavně předejít. Jak to ale funguje v praxi?