Libor Mertl: Leadership?!

Libor Mertl
Libor Mertl

Stop managing - start leading!

S podobnými tvrzeními se setkávám poměrně často. Taková prohlášení nějak naznačují, že management je něco zastaralého a leadership je cestou vpřed do budoucnosti. Můžeme nahradit management leadershipem? Jaký je rozdíl mezi řízením (managementem) a vedením (leadershipem)? Nemluvíme spíše o dvou vzájemně se doplňujících přístupech, než protichůdných? Nenahrazujeme zastaralý přístup „command and control“ právě managementem?

Nedávno jsem narazil na citát Andyho Dunna, který ke mně promluvil: „Leadership inspiruje lidi. Management udržuje vlaky v provozu včas.“

Ano, je to příliš zjednodušené prohlášení, ale za mne na tom něco je.

Leadership mění a ovlivňuje lidi. V našem kažodenním životě existuje spousta příležitostí, kde takového leadera najít. Například v rolích odborníků, učitelů, lékařů, obchodních zástupců, hasičů, rodičů, občanů nebo mnoha dalších. Některé příležitosti využijeme, jiné necháme být. Čím více jich ale využijeme a čím méně necháme být, tím lépe pro svět. A je pravda, že manažeři, ředitelé a politici mají mnohem více a viditelnějších příležitostí k prokázání vůdcovství než ostatní. Inspirovat lidi, vyzývat lidi nebo je organizovat pro větší dobro je o našich hodnotách, porozumění sobě samým, zvládnutí našich obav a mnoho dalšího. Můžeme se to naučit? Cítím, že jde spíše o rozvoj sebe, než jen o učení.

Management je podle mého názoru dovednost, je to schopnost přijmout odpovědnost za určitou skupinu lidí a schopnost přinést požadované výsledky. Dovednosti, které se můžeme naučit především prostřednictvím učení a reflexe, ale také prostřednictvím mentoringu, vzájemného učení, přednášek, seminářů a knih a všech možných způsobů učení.

Jen pár mých myšlenek.