Pavel Csank

Jsem v úzkém kontaktu s majiteli firem a baví mě hledat cesty, jak je vzájemně propojovat a synergickými efekty podporovat růst jejich společností a tím i kvality českého firemního prostředí. Jako konzultant jsem navrhoval a aplikoval nástroje podpory podnikání a inovací v ČR i zahraničí. V současné době řídím tým Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě (MSIC). Společně nastavujeme nové služby pro rozvoj místního podnikatelského prostředí a připravujeme novou regionální inovační strategii pro Moravskoslezský kraj, který nyní poznávám zblízka a přál bych všem, aby stejně jako já opustili stereotypy vnímání tohoto úžasného regionu a objevili sílu, kreativitu a odhodlání lidí, které zde potkávám.

S čím vám můžu pomoct?

• Jsem otevřený předávání a sdílení svých zkušeností v oblasti inovační politiky a firemního prostředí. Nacházím nové souvislosti a vytvářím nová partnerství.
• Služby MSIC nabízí pomoc majitelům firem, kteří narazili na překážku v dalším rozvoji podnikání. Umíme najít vhodného člověka, který jim pomůže překonat tento problém.