TIP Davida Vrby #072: Diverzita ano, ale…

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Diverzita ano, ale...

Myslím, že o diverzitě bylo napsáno z různých úhlů pohledu mnoho, obzvláště v poslední době. Asi si říkáte, čím bych mohl přispět já. Pokusím se. Snad to bude trochou kritického myšlení. Věřte, či nevěřte, diverzita může velmi výrazným způsobem snížit produktivitu týmu nebo firmy. O tom se dočtete třeba ve studiích od Matveev & Nelson nebo Jarvenpaa & Leider.

Benefity diverzity jsou snad jasné, více kreativity, lepší využití silných stránek jednotlivců. Kdo si to zažil, ví, o čem mluvím. Jen pro připomenutí, diverzita má mnoho podob a nejde pouze o gender. Může jít o věk, názorovou, národnostní nebo náboženskou odlišnost. Specifická je kognitivní diverzita, kdy tým využívá plně odlišností názorů a perspektiv svých členů.

Teď se tedy dostáváme k jádru věci. Výhody všech zmíněných odlišností je možné využít pouze v případě, že je firma nebo tým inkluzivní. Milton Bennet to popsal skvěle ve své teorii o kulturních odlišnostech.

Problém je v tom, že pokud tým odlišnosti ignoruje nebo je vnímá negativně, může dojít spíše k opaku - k polarizaci, tedy neefektivnosti, nekončícím hádkám a někdy až k něčemu, čemu se říká confirmation bias. Něco jako: „No jasně, ženský, prostě neumí rozhodovat.”

Pokud máte diverzifikovaný tým, nestačí to. Je zapotřebí ještě vysoká úroveň kulturní gramotnosti, chcete-li, ochoty vnímat a integrovat výhody, které z odlišností (kulturních, genderových nebo jiných) mohou plynout.

Snad jsem vás od diverzity neodradil. To bych určitě nechtěl. Je skvělá, ale… Teď už víte.

— David