TIP Davida Vrby #092: Je cool být cool aneb každý tak trochu stoikem

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Je cool být cool aneb každý tak trochu stoikem

Jsou tomu už skoro dva roky, co jsme ve svém úplně prvním tipu psal, že drama do kanceláře nepatří, že je povinností manažera drama z kanceláře vynášet, nikoli ho tam přiživovat.

Teď nesedíme po většinou v kancelářích, ale toto doporučení platí jako nikdy předtím, a to nejen pro lídry a manažery. Před více než deseti lety jsem se tímto postojem na počátku krize (2009) bohužel neřídil.

Slyšeli jste už někdy slovní spojení amor fati? Už jsem se jednou zmiňoval o Markovi Aureliovi jakožto zástupci stoiků. Pravidlo amor fati stojí zcela v základu této filosofie nebo učení. Klíčová otázka je: Jaký je náš základní postoj (mindset) k životu? Máme ho rádi? Milujeme ho takový, jaký je, i když přináší chvíle, které nechceme zažívat?

V knize Roberta Greena Human Nature je krásně popsáno, že se zcela přirozeně ptáme – Proč já? Proč se to stalo mně? Je ale na nás, jak toto puzení překonáme, jak dobří právě v praktikování amor fati jsme.

Nietzsche říkal, že život s sebou nese bolest, že co se nám děje (dobré či zlé) vlastně sám život je. Teď si jistou bolest všichni zažíváme a zřejmě, než bude lépe, bude ještě trochu hůře. Je možná dobrý čas si připomenout moudra ověřená tisícovkami let. Mrkněte na něco o stoicismu, třeba Daily Stoic.

Takže, buďme tak trochu v následující době stoiky, najděme si v tom novém nastavení něco, co budeme mít rádi, něco, z čeho se poučíme. Připomínám, jde o postoj a vědomý trénink. Obé ve vaší moci.

— David