Tip Davida Vrby #100: RAPPORTujete nebo aportujete?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

RAPPORTujete nebo aportujete?

Překvapilo mě, že původ obou slov, tedy rapport a apport, je stejný. Je z francouzštiny a jde o akt přenesení něčeho zpět. Rapport je to, co mají společné a co je nezbytné pro agenta FBI Robina Dreeka (autora It’s Not All About "Me": The Top Ten Techniques for Building Quick Rapport with Anyone) vyjednávajícího s únoscem, kouče, obchodníka nebo někoho, kdo balí holku. Rapport je schopnost navázat kontakt, přenést emoce.

Je to velmi důležitá kompetence a jako každá kompetence se dá naučit. Někdo má trochu více z hůry dáno, jiný se musí snažit. Troufám si myslet, že patřím do první skupiny. Jinak bych se asi neuživil.

Celý princip úspěšného rapportu je postaven, jak říká psycholog Milton Erickson, na matchingu a mirroringu, tedy slaďování a zrcadlení. Možná víte, že až 40 % všech neuronů v prefrontálním kortexu je schopno zrcadlit. Když se zaktivují, nastává rapport.

Jak rapport urychlit? Když přednáším, je pro mne právě toto hodně důležité. Snažím se vědět o publiku co nejvíce, abych byl relevantní. Často začínám osobním příběhem nebo něčím, co vím, že se posluchačů velmi týká. Udržuji oční kontakt, přizpůsobím jazyk. Jazyk je mimochodem extrémně důležitý i pro vedení týmů. Dave Logan, autor knihy Zrození kmenového vůdcovství, říká: „Mluvte mluvou kmene.”

A co když jsme (a to se stává často) v situaci jeden na jednoho? Z logiky věci se dobře navazuje kontakt s někým, kdo je z podobného těsta, ale co s těmi ostatními? Jak se v takovém případě slaďuje a zrcadlí? Opět pár tipů. Přizpůsobte kromě jazyka i hlasitost a tempo mluvy. Ale i gesta, postoj a třeba i terminologii.

Někomu to může připadat jako manipulace. Já v tom vidím empatii a schopnost efektivně jednat. Proto mě baví na svém rapportu pracovat. Vás taky?

— David

Nepřehlédněte