Tip Davida Vrby #111: Firemní kultura 1-0-1

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Firemní kultura 1-0-1

O firemní kultuře bylo napsáno mnoho. Začněte třeba od E.Scheina a jeho modelu ledovce. Přesto to je něco, co lídři často obcházejí obloukem se slovy, že na kulturu není čas, protože u nich se musí makat. Mnohdy se tak děje proto, že dané téma nechápou. Nechápou, že firemní kultura, resp. schopnost ji řídit, je kompetence, kterou se musí naučit.

Jako u všeho učení jde tedy i zde o sadu postojů, znalostí a dovedností, včetně nástrojů jako třeba culture canvas od Gustavo Razzetti nebo culture map od Strategyzer. Znáte je? Statistika říká, že jen pro 10 % firem je jejich kultura zároveň silnou komparativní výhodou.

V jednom článku tohoto rozsahu vás nenaučím firemní kulturu řídit, ale snad vám nasadím brouka do hlavy. Je třeba o ní vědět víc, než že jde jen o hodnoty. To je totiž častá odpověď lídrů, zeptám-li se, co je firemní kultura. Potom ukáží na stěnu, kde jsou hodnoty napsané nebo přinesou zaprášenou brožuru. Hodnoty jsou důležité. Mluví o nich nejen zmíněný E.Schein, ale také ten nejpovolanější, pan R. Barrett. Oba si nastudujte, pokud se v dané oblasti chcete vylepšit.

Věcí, které kulturu formují, je opravdu hodně. Myslím ale, že dvě jsou nejdůležitější. Jde o vzorce chování (ty převažující) a hlavně o to, o čem se ve firmách jen velmi málo mluví, o tzv. assumptions & beliefs. Tedy v co bytostně věříme, především v co věří vedení. Od toho se odvíjí vše – žité hodnoty, převažující vzorce chování. Frances Frei říká, když pracujete na kultuře, nikdy se nesnažte měnit chování jako první, vždy napřed prověřte, v co lidé věří.

Řízení týmové, organizační, firemní kultury je kompetence tohoto desetiletí. Jsem o tom přesvědčen. Věříte u vás jenom na intuici a náhodu, nebo vědomě kulturu řídíte?

— David