Tomáš Jindříšek - Potřebujeme neziskovky?

Podle agentury STEM se mezi roky 2012 – 2018 zvýšil podíl lidí, kteří nedůvěřují neziskovkám, z 31 % na 51 %. V poslední době se navíc množí hlasy politiků, kteří opakují, že neziskovky řídí nikým nevolení představitelé a je potřeba je více hlídat nebo dokonce omezovat jejich činnost. V jejich čele je maďarský premiér Orbán, který si na toto téma i u nás platí inzeráty v novinách. Je to oprávněné, zaslouží si to neziskovky?

Prvním problémem je samotný název. Po revoluci se zavedl nešťastný termín „neziskový sektor“, který je zavádějící a vyvolává dojem, že se takové organizace o sebe nedokážou postarat. Ve světě je běžnější termín „nevládní organizace“. Ten ale není úplně přesný, nezahrnuje všechny příspěvkové organizace státu. Hlavně je ale nemastný a neslaný. Ideální by podle mě bylo označení „obecně prospěšné služby“ nebo prostě „pomáhající organizace“.

Nicméně důležitější než název, je si uvědomit, co vše neziskový sektor zahrnuje. Je to totiž různorodý mix. Patří sem mimo jiné všechny sociální služby. Tedy například domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení pro dětia mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny a mnoho dalších.

Těchto služeb je v ČR skoro 6 000. Pochybuje někdo o jejich smyslu? Dokážete si představit, že bychom vyslyšeli volání některých politiků, neziskovky zavřelia převedli tyto činnosti na stát? Jak by to vypadalo, si starší ročníky dokážou představit díky zkušenostem ze socialismu. Uzavřené ústavy, neefektivní a neosobní péče, osoby schovanéa vyloučené ze života.
Zdroj: https://www.denik.cz/hlasy-deniku/potrebujeme-neziskovky-20210720.html