Víte, v čem jste opravdu dobří?

Jen jeden ze čtyř zaměstnanců dělá práci, ve které je skutečně dobrý. Co by se stalo, kdybychom všichni pracovali se svým vrozeným potenciálem? Pokud netušíte, jaké jsou vaše silné stránky a nikdy jste nepřemýšleli nad tím, do jaké míry ovlivňují vaše hodnoty to, co děláte, poslechněte si rozhovor s koučem, který se zaměřuje na talent management.

Právě o využití talentů v práci i mimo ni mluvil Milan Pařil v podcastu Bez grantu?!. Milan se specializuje na talent management a firemní kulturu a transformaci zaměstnanců opírá o rozvoj jejich silných stránek.

Nejprve si pojďme ujasnit pár pojmů, které spolu úzce souvisí, ale lidé je často zaměňují. Mám na mysli talent, vlohy, nadání, schopnosti. Co je co?

Definice jsou různé. Ale podle modelu Clifton Strenghts a podle metodiky Gallup, se kterou pracujeme, se na talenty díváme jako na soubor našich schopností, vloh a dispozic, které máme vrozené, a jsou tedy neměnné. Když se tyto vlohy poskládají dohromady, tvoří nějakou schopnost a pokud ta schopnost dosahuje mimořádných výsledků, tak se o ní dá hovořit jako o talentu. Můžeme si to představit na příkladu, jestliže se dítě snaží postavit v postýlce, investuje svou píli do toho, aby se naučilo chodit. Některé děti se pak naučí chodit rychle a některé pomalu, to je ta část talentu. A když pak dítě dál investuje do rozvoje chůze, věnuje jí další část práce, tak se naučí nejen chodit, ale třeba taky tančit nebo bruslit a to znamená, že tu schopnost rozvíjí. Pokud pak hraje ligu nebo tančí závodně, tak je jeho schopnost mimořádně rozvinutá. A pokud doveze medaili z olympiády, tak je jeho schopnost mimořádná, excelentní. Tzn. cokoli, co je víc než chůze, lze považovat za silné stránky. Pokud vám něco přirozeně jde, stojí vás málo úsilí, abyste se zlepšili. A to je ten moment, kdy se bavíme o nadání a talentu.

Talent a nadání jsou synonyma?

Mají k sobě blízko a podporují nás v tom, čeho chceme dosáhnout.

Ty pracuješ s konceptem silných stránek. Můžeš nám model Clifton Strenghts představit?

Gallup je mezinárodní organizace, která před 50 lety započala práci s metodikou Donalda Cliftona, zakladatele Clifton Strengths. Ta říká, že pokud se soustředíme na to, co nám nejde, dosáhneme jen průměru. Pokud ale svou pozornost nasměřujeme do oblastí, na které máme nadání, můžeme dosáhnout excelence. Metodika zkoumá vzorce myšlení a chování člověka, kdy byl primární výzkum postaven na skupině lidí, která dosáhla mimořádného výsledku. Cílem vědců bylo zjistit, jak toho výsledku dosáhli, takže zjišťovali, jak pracovali, jak se chovali, jak fungovali. A v odpovědích pak indentifikovali opakující se vzorce. Dnes máme 34 talentových témat popisujích talenty, které umožnili lidem dosáhnout úspěchu s minimálním úsilím.

Podcast si samozřejmě můžete i poslechnout.