ScaleUp TIP #17

Na datech stojí správné nastavení priorit firmy. Každá strategická aktivita má vést k určitým výsledkům, a pokud nejsme schopni kvalitně měřit progres na plnění těchto aktivit, výsledky se málokdy dostaví takové, jaké očekáváme. Právě schopnost měřit, využívat data a pracovat s fakty je zásadní pro úspěch. Často máme data k dispozici, ale jen málokdy je opravdu využíváme pro správné rozhodování a hodnocení progresu. Zejména v exekuci platí „Co neměříš, neřídíš“.