ANGAŽOVANOST

Vojín Kefalín, čo si predstavujetě pod takým pojmom angažovanost?

Poslední setkání síťových product ownerů a také Scale Up tip Pavla Křepelky mi téma angažovanosti vložilo do hlavy. Pavel mi v tipu navíc připomněl, že sedm z deseti lidí nejsou v práci angažovaní.

Kouknul jsem pro jistotu přímo do Gallupu a uvědomil si, že naše planeta tedy asi jede s účinností 30% (v reportu 2021 je to dokonce 20%). Vlastně by mě zajímalo, jestli jsou lidé, kteří jsou neangažovaní v práci, angažovaní alespoň někde jinde.

Mohu jen pevně věřit, že je tu třeba hodně dobrovolných hasičů, trenérů mládeže, skautských vedoucích nebo třeba domácích kutilů, ale pokud funguje princip “lead by example”, všichni, kteří jsou odpojení v práci, dávají neskutečně zvrácený příklad dalším generacím.

Ve zmíněném tipu také zaznělo, že jeden neangažovaný manažer násobí až sedmi počet neangažovaných lidí kolem sebe.

Kouknul jsem se na účinnost z hlediska fyziky. Je to poměr mezi vykonanou prací a dodanou energií. Pokud se tedy jedná o práci a její množství a také o energii, kterou k ní potřebuji, myslím, že pojem flow je na místě. Všichni známe ten pocit, kdy vlastně energii ještě prací získáváme, což je takové Perpetuum mobile.

Zpět ale k angažovanosti. Tak nějak mi na mysl přichází škála, kde mám na jedné straně, že něco opravdu vlastním, a na té druhé, že je mi to šumák.

Něco vlastnit neznamená v tomto kontextu být opravdu majitelem, ale starat se o to přesně tím způsobem.

V kontextu sítě a aktivit, které děláme rádi a dobíjejí nás, je tu ale ještě jeden parametr, který do toho může hodit vidle. Ten parametr je čas. Čas, který mohu dané věci věnovat a tím i kontrakt, který uzavírám. Hned to vysvětlím.

Mohu něco vlastnit na sto procent, ale pokud na to mám dvě hodiny týdně, nemusí to fungovat. Vše je v očekávání. Dost často kolem sebe vidím, že se nedaří srdcařům si jej uhlídat. Pálí na věci, kterou milují, mnohem více a to způsobuje frustraci. Nikdo v tom poté není šťastný a také to křiví vztahy.

To vlastnění je o přístupu k dané věci a také o tom, jak o tom přemýšlím, jak o tom mluvím, jaké slova používám.

V síti často slýchávám vy děláte, namísto my děláme.

Je to podobné jako když se bavíme o Evropské unii, kde oni zase něco schválili, i když jsme nedílnou součástí. Ve sportu je to ještě patrnější a olympiáda to zase ukazuje v plné síle. Oni prohráli, ale my vyhráváme (tomu se říká atribuční chyba)

Klíčem je podle Gallupa smyluplná práce mezi pečujícími lidmi

Co ale znamená vůbec pojem práce? A navíc smysluplná práce? Že by to souviselo s motivací? Že by v tom byl smysl, autonomie a mistrovství, jak o tom mluví Daniel Pink? Ale kde se to vše bere?

Podle mě se to bere především z tvrdé práce. Kontinuita je a bude vždy výrazně více než momentální výsledek.

A jsem zase u disciplíny,návyků a také u toho, že ty špatné souvisí s krátkodobým uspokojením potřeby a ty dobré uvidíme až za opravdu dlouho. A tady se dostávám k dopadu.

Asi nebude nic nového, že má motivace a energie souvisí s dopadem věcí, které dělám.

Zkusím pár příkladů, abych si to ověřil:

Co kdybych měl super pevnou postavu už za 20 minut cvičení?

Co kdybych vydělal na dovolenou za deset minut práce?

Co kdybych investoval všechny své peníze do super bezpečné investice, která by se mi tisíckrát vrátila?

Co kdybych si za pár dní zajistil deset tisíc followerů na internetu?

Pár lidí možná téhle reklamštině věří, ale já pevně věřím, že většina lidí tuší, že to není tak snadné a že úspěch se nerodí přes noc.

Angažovanost je odměna, ale ne pro toho, pro koho pracuji, ale pro mě samotného.

Musím si ji zasloužit a tvrdě vydřít. Abych byl angažovaný, znamená to vědět, kdo jsem, co chci a hlavně také co nechci.

Je spousta pouček, knih a všemožných tipů a triků, ale celé je to o tom poznat sám sebe, být k sobě upřímný a taky mít odvahu ustát tlak okolí a někdy i překonat bolest.

_________________________________________________________________________

Tato zamyšlení mi slouží k utříbení myšlenek a zároveň jsou pro mě i tykadlem do světa k dalšímu možnému prohlubování daných témat. Pokud s Vámi text cokoli dělá a jste ochotni věnovat čas a energii jakékoli ucelené reakci, budu za ni v této instantní době, moc rád na mém LinkedIn profilu.

- Honza