Brain&Breakfast - Precizní medicína

V průběhu staletí se medicína snažila léčit, nyní se medicína snaží onemocněním předejít.

Petr Hora absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a po ukončení studia pracoval na Anesteziologicko-resuscitační klinice (ARK, nyní KARIM) a Metabolické jednotce intenzivní péče FN Plzeň i jako lékař Letecké záchranné služby AČR Plzeň-Líně. V roce 2003 měl možnost seznámit se s novým oborem medicíny – genomikou a personalizovanou medicínou a od roku 2007 se jí věnuje.

A co genomika a personalizovaná medicína vlastně je?

Prediktivní genomika je nově vzniklý lékařský obor využívající analýzy genomu jednotlivce k výzkumu genetické predispozice zejména kvůli prevenci a předcházení onemocnění. Genomická medicína je založena na včasném předpokladu vzniku onemocnění.

Proč analyzovat DNA? Proč dělat genomický test? Řada nemocí není způsobena jen geneticky, ale i řadou určitých faktorů - pokud na něco máme předpoklad, můžeme faktory způsobující toto onemocnění změnit a příchod onemocnění oddálit, či se mu zcela vyhnout.

A jak toho dosáhnout?Například přizpůsobením našeho chování a zvyklostí podle výsledků analýzy genů. Zejména se jedná o úpravu životního stylu, výživu, zařazení potravinových doplňků, či léky ve správné dávce. Například v rámci onkologických pacientů je přesné dávkování léčby na míru opravdu důležité.

Dřívější cena vyšetření byla jako luxusní auto, nyní je to v řádkách tisícikorun.

Prediktivní genomika detoxifikace

Právě disfunkce určitých enzymů může vést k různým onemocněním. A jak s tím pracuje tento obor?

Výstupem vyšetření je zvolení potravin, které mohou funkci jednotlivých enzymů zlepšit, či poškodit. Prvním krokem je tedy zařazení, či vyřazení určitých potravin, druhý krok jsou potravinové doplňky a až třetím krokem se stávají léky.

Prediktivní genomika nám možňuje volit si vlastní životní styl a rozhodovat z velké části o našem buducím zdravotním stavu.

6 důvodů proč znát svůj genom:

  • Životní styl (vhodný sport a optimální dieta)
  • Výběr léků (správný lék ve správné dávce)
  • Plánování rodičovství (znalost genetických rizik)
  • Kniha života
  • Prevence rakoviny
  • Součást výzkumu (jeden genom pomáhá ostatním)

Zaujalo?

Užijte si poslech či záznam a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Petr Pavel - Sloužit vlasti.

Petr Pavel - Sloužit vlasti.

Sloužit své zemi může každý. Osobní příběh generála Petra Pavla nejen o službě v armádě.

Ivan Baťka: Cesta Fosfy - služba zákazníkům jako motor podnikání

Ivan Baťka: Cesta Fosfy - služba zákazníkům jako motor podnikání

Ivan Baťka vás provede tím, jak tvořit systém řízení jako živého organismu, jehož cílem je služba zakazníkovi. Načerpejte si inspiraci od podnikatele, který v roce 1999 založil Rádio Impuls, z kterého…