Brain&Breakfast s Ditou Malečkovou a Janem Tylem - AI - digitální lidé přicházejí

Co se stane, když spojíte přednášející na filosofické fakultě s expertem na umělou inteligenci? Je možné použít nejmodernější technologie ke vzkříšení geniálních filosofů? Je možné naučit psát stroj povídky, kreslit obrázky? Jaké příležitosti a hrozby sebou AI přináší? Jak může umělá inteligence pomoci dnešním školákům, umělcům, malým firmám i ředitelům obrovských korporací?

Cesta k tomu, co se začíná blížit lidským bytostem, nebyla jednoduchá

Spolupráce Dity a Jana začala v roce 2019, kdy vznikla 4 letá roadmapa s nosnými tématy, která chtějí společně na poli AI rozvíjet. Předcházelo tomu však několik projektů jako generátor urážek Toxic, generátor emocí Emo, které bylo potřeba trénovat přes ohromné množství dat skrz hluboké neuronové sítě. Ve finále se dostali na takovou úroveň, že byly lepší než polovina Janova programátorského týmu, který je vytvořil. Dalším projektem v oblasti práce s textem byl Title generator. Dokáže odhanout, jaké články se budou čtenářům líbit.

Taková práce s textem má velké požadavky na množství dat, se kterými neuronové sítě pracují. V tomto směru je přechod z neuronových sítí typu GPT-2 na GPT-3 velkým milníkem. GPT-3 sítě lze trénovat na ještě větším množství dat jako jsou nejen články z Redditu (8 000 000 článků jako v případě GPT-2), ale i všechny Wikipedie velkých států a obrovská část veřejně dostupného internetu či tisíce knih velikosti 20 největších knihoven v ČR.

Je to oblast (GPT-3) dynamická, která se právě teď rozvíjí a přináší s sebou spoustu nového a vlastně jsme svědky revoluce. Taková nová elektřina přichází a máme velkou šanci, že budeme její součástí.
Jan Tyl

Digitální filozof a digitální spisovatel

Dita si při výuce studentů během let všimla, že ztrácejí pozornost, a tak se s Janem rozhodli, že zkusí výuku současné filozofie gamifikovat skrz využití neuronových sítí GPT-2. Co mělo být jen hravým doplňkem výuky, to způsobilo, že se studenti začali do hloubky zajímat o původní filozofické texty. Chtěli zjistit, jak moc jsou ty generované digitálními filozofy autentické. Zjistili, že pro generování výroků konkrétního digitálního filozofa stačí množství dat v podobě 8 autorových knih. Během "oživování" filozofů docházelo i k některým zajímavým, emotivním momentům. Za pozornost stojí "oživování" René Descarta, které ve svém povídání hosté popsali..

Tenhle projekt byl první, kdy jsem si uvědomila, že téměř každý člověk, který s neuronovými sítěmi přijde do takhle úzkého styku, dojde k nějakému momentu, kterému jsem začala říkat konverze.
Dita Malečková

Digitální spisovatel

Měl být dalším projektem využívaným k výuce studentů na univerzitě, díky okolnostem se ale dostalo 5 povídek i na mujrozhlas.cz. Tyto povídky byly první čistě generované jen neuronovými sítěmi a to neslo jistá omezení. Neronová síť by se svou povahou dala přirovnat k pacientovi postiženému Alzheimerovou chorobou. Má problém udržet konzistentně pozornost na tématu, kterému se věnuje, proto bylo potřeba vytvořit nový algoritmus, který pomohl tento problém vyřešit. V rámci zpětné vazby čtenáři/posluchači vytýkali povídkám přílišnou snovost, těžkou uchopitelnost, jinakost. Byl to sice původní záměr projektu, protože tento projev je typický právě pro tvorbu neuronových sítí. V rámci projektu Digitální spisovatel II se s touto zpětnou vazbou pracovalo tak, že nová řada povídek vznikla ve spolupráci reálných autorů a umělé inteligence.

V okamžiku, kdy s námi nějaký stroj nebo vlastně cokoli mluví tak jako člověk, tak my jako lidé instinktivně vlastně okamžitě přistupoupíme k tomu, že na druhé straně je zkrátka něco inteligentního, co s námi mluví. Ale jak už jsem zmínila, zde musíme postupovat opatrně.
Dita Malečková

Zaujalo?

Užijte si záznam či poslech a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast - AI - parní stroj 21. století

AI je jen další krok v evoluci lidí. Aby vznikly technologie, je potřeba se podívat na úplný začátek. Co předcházelo hlavní technologické pokroky, či kam dnešní pokroky vedou?

Brain&Breakfast s Danou Drábovou - (Ne)spoutaná energie

Jadernou energetiku doprovází mnoho mýtů a legend. Jaká jsou ale fakta a dá se jaderná energie spoutat? Jaké jsou možnosti a rizika energetiky pro naší budoucnost a jaké jsou vůbec možnosti pokrytí st…