Martin Hudeček

Soustředím se na téma transformace velkých sociálních systémů, typicky korporací. Učím se, přemýšlím, testuji a navrhuji nové modely řízení (věřím přísloví o rybě a hlavě), hledám funkční systém řízení strategie, změn a inovací. Snažím se najít klíč k funkční podobě strategického HR a IT. Deset let jsem řídil IT firmu a jejím prostřednictvím pomáhal zlepšovat prostředí ve velkých korporacích. Jsem akreditovaný systemický kouč s ambicí rozumět sociálním systémům. Jako kouč spolupracuji s klienty z byznysu a kultury. Na Divadelní akademii vedu semináře na téma "Leadership", "Strategie" a "Spolupráce s mecenáši a sponzory". DAMU jsem si pro lepší porozumění světa mých studentů vystudoval. Věřím v užitečnost spolupráce mezi lidmi z byznysu a umělci, v užitek propojení byznysu s uměním, resp. kulturou. Věřím, že umění je silným zdrojem inspirace a firemní kultura jen podskupinou kultury jako takové. Propojuji zdánlivě nekompatibilní světy a daří se mi to.

S čím vám můžu pomoct?

Umím pomoc s revizí a orchestrací funkčního systému řízení organizace, typicky správní rady, dozorčí rady, představenstva a různé platformy pro řízení strategie, změny, transformace. Dokážu se rychle zorientovat ve složitých systémech a nacházet pro ně nová řešení. Umím vidět to, co jiní nevidí. Umím být dobrým mentorem a podporovat tým i jednotlivce v tom, co dělají. Umím propojit umění a byznys, umělce s manažery.

Proč UMĚNÍ = INOVACE, a firemní kultura součástí KULTURY?

Proč UMĚNÍ = INOVACE, a firemní kultura součástí KULTURY?