OKR: jak psát správné KEY RESULTS aneb zaměřte se na hodnotu

Výstižnými KR můžeme vyhodnocovat hypotézy na základě tvrdých dat, ne na základě domněnek „nejvýše placeného manažera„. Když připustíme selhání a šikovně rozkouskujeme strategii na menší experimenty, které změříme pomocí KR, můžeme dosáhnout toho, čemu říkám „business agilita“: v krátkých iteracích budeme schopni zjistit, co přináší hodnotu a co nikoli. Můžeme se rychle se učit a adaptovat se podmínkám a zákazníkům.

Dále se dozvíte:

  • Kdo je HIPPO.
  • Co jsou OKR.
  • Kde je úspěch a hodnota.
  • Jak vypadají příklady vhodných a nevhodných KR.
  • Kde si stáhnout OKR šablonu.