Petr Ludwig - Metapohledy na Mysl - Komplexní systémy, Dezinformace a Mentální Modely

Petr Ludwig byl hostem v podcastu Brain We Are CZ. Moderátoři pořadu se tentokrát nevěnovali klasickým tématům, ale vyptali se Petra na věci, které je samotné zajímaly nejvíc.

V rozhovoru uslyšíte:

  • proč je dobré si kultivovat "zenové jezírko v hlavě"
  • o teorii komplexních systémů
  • co jsou mentální modely
  • proč si kultivovat vhled do více oblastí
  • jak se změní náš náhled na svět díky systémovému myšlení

Příjemný poslech!