ROTACE

Inovativní firmu dělá inovativní firmou mimo jiné její schopnost popasovat se s novou situací a rychle reagovat na změnu. Někdo to popisuje dlouze a magicky, ale v konečném důsledku jde o to mít tykadla, abych tu změnu viděl, a potom procesy, abych to byl schopen firmou prolít.

Přijde mi to, za ty roky v inovacích, už vlastně jako samozřejmost, ale není to tak. Vidět změny znamená se o věci zajímat, být prostě a jednoduše zvídavý. To, co mají malé děti, které chtějí vše prozkoumávat a ochutnávat, by mělo být i ve firemním DNA.

Prozkoumávání znamená se také občas popálit, říznout nebo se prostě nějak zranit, ale v kontextu prostoru a dohledu rodiče by to riziko mělo být pod kontrolou. Asi chápete, co tím chci říct. Chyby prostě k průzkumu patří, ale nenechám je dojít daleko až do fatálních mezí. Existují sprinty, MVP a další mechanismy, které zabezpečí to, aby nedošlo k nějakému nevratnému stavu.

V poslední době jsem si vzpomněl na své období ve 3M a musím znovu smeknout před propracovaným systémem, který vybudovali. Je opravdu radost vidět mísení lidí a jejich rotace na absolutně odlišných rolích a trzích, ale stále pod hlavičkou jedné značky. To samé se děje v boardu Tatrabanky, o které vyprávěl Michal Liday na své Brain&Breakfast o firemní kultuře.

Síla rotace zabezpečuje to, že se lidé musí učit nové věci, musí spolupracovat, aby si předávali informace, a nehrozí systém “po mně potopa”, protože prostě budu muset svou práci někomu také dříve nebo později předat.

Během mé nedávné přednášky mi do toho skočily ještě rotace rolí v týmech. Změna ve vedení porad a huddle zabezpečí větší angažovanost lidí, také si stoupnou do bot někoho jiného, což pomáhá empatii a komunikaci vůbec.

Také nám rotace pomohou vidět věci, které z naší strany hory nevidíme. Beru si svůj příklad, kdy žena odjela na svůj výcvik a já plně ochutnal logistiku a plánování, které každodenně zažívá. Musel jsem smeknout a také jsem jí hned poděkoval.

Rotace jsou prostě moc prima věc a já přemýšlím, jak je více implementovat do svého fungování.

A jak to máte s rotacemi vy?

_________________________________________________________________________

Tato zamyšlení mi slouží k utříbení myšlenek a zároveň jsou pro mě i tykadlem do světa k dalšímu možnému prohlubování daných témat.

Pokud s Vámi text cokoli dělá a jste ochotni věnovat čas a energii jakékoli ucelené reakci, budu za ni v této instantní době, moc rád na mém LinkedIn profilu.

- Honza