TIP Davida Vrby #041: Jste ve firmě sladěni?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Jste ve firmě sladěni?

Na workshopech na téma firemní kultura popisuji silnou firemní kulturu jako tu, která je konzistentní, kde není třeba mnoho směrnic, kde jsou lidé sladěni. Teprve před měsícem mi docvaklo, jak se dá matematicky opodstatnit nutnost sladění, silné kultury z pohledu ekonomického výsledku.

Byl jsem na přednášce jednoho izraelského vědce, který vysvětloval zásady inovačního procesu „po izraelsku“. V dané souvislosti se dostal k rovnici, kterou bych s vámi jako svůj čerstvý tip chtěl sdílet.

Ona rovnice říká, že úspěch a inovativnost (firmy, týmu, ale i třeba země) jsou funkcí zlomku, kdy se nad čarou nachází „externí sladění“, tedy to, jak se náš výrobek nebo služba potkává s potřebou trhu (chcete-li product-market fit). A pod čarou je „interní sladění“, síla firemní kultury, úroveň sladění při směřováním firmy, s hodnotami.

Nejextrémnějším a toxickým případem malého sladění (toho pod čarou) je situace „my vs oni“. Jak to funguje? Pokud firma vyčerpá většinu své energie na interní soupeření, politikaření, nebo se třeba ustavičně hádají dva majitelé, nezbyde energie na to nad čarou, na slaďování se s potřebami trhu a zákazníka. Věnovat se ustavičnému ladění a odstraňování „my vs oni“ je důležitou rolí lídra.

Co z toho plyne? Firemní kultura je kromě svého morálního opodstatnění i (nebo hlavně) o ekonomickém výsledku. Teď už taky vím, jak vysvětlovat nutnost firemní kultury i tomu nejvíce levohemisférovému finančnímu řediteli. S rovnicí v ruce. :)


David