TIP Davida Vrby #043: Psychologie a leadership

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Psychologie a leadeship

Před pár lety jsem měl možnost účastnit se ranního setkání s Jeho Svatostí dalajlamou. Bylo to velmi příjemné posezení, při kterém jsme měli možnost klást otázky. Jedna z nich se týkala meditace. „Od kdy by měl mladý člověk meditovat?“ Odpověď přišla dosti rychle. „Od 10 nebo 12 let.“ K tomu dalajlama dodal: „Kdyby všichni muži začali od tohoto věku meditovat, nebylo by válek“.

Ta myšlenka se mi moc líbila. Sdílím ji a využiji jako jistou metaforu pro svůj dnešní tip. Dříve nebo později (a bohužel někdy vůbec nikdy) dojde člověk, který vede lidi, k názoru, že by měl své leadership dovednosti, znalosti a postoje vylepšovat. Navyšujeme svou emoční inteligenci, učíme se koučovat a chápat MBTI.

Prostě zdokonalujeme se v základech psychologie. Myslím si, že každý lídr by měl být do jisté míry psycholog. Pochopil by, jak funguje z pohledu psychologie důvěra a respekt a co může způsobit dlouhodobý stres a strach. Zkrátka, kdyby se základy psychologie učily už na základní (dobře, na střední) škole, nebylo by možná tolik špatných lídrů. Dle výsledků studie Gallup je jich až 50 %. Určitě by bylo ve firmách více lidskosti a méně arogance.

Velmi mě baví zdokonalování se v psychologii. Podle knihy Roberta Greene (The Laws of Human Nature) jsem se stal studentem lidské povahy, své i ostatních.

Nebojte se psychologie. Budete lepším lídrem.

David