TIP Davida Vrby #046: Máte rádi konflikt?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Máte rádi konflikt?

Upřímně, já moc ne. Dost nerad se hádám. Sám na sobě pozoruji, že když se opravdu naštvu, mé IQ klesne, kvalita argumentů upadne. Neurověda na to má své vysvětlení. Kdysi a kdesi jsem si přečetl, že v podobných vyhrocených situacích člověku klesne IQ až na úroveň 70. To je IQ delfína. Před očima teď vidím dva na sebe křičící delfíny před svými auty na křižovatce.

Konflikt v bezpečném, známém prostředí je velmi důležitý. Organizace a týmy (třeba i rodiny), které neumí pěstovat kreativní konflikt, přicházejí o mnoho. Především o nadšení. Mohou se dokonce dostat i do stavu apatie. To je pro tak potřebnou kreativitu hrob.

Opakem takovýchto organizací, které jsou přátelské ke konfliktu, jsou organizace konsenzuální. Těch jsem v poslední době zaznamenal opravdu hodně. Snaha po konsenzu za každou cenu je někdy výsledkem kultury země, ve které se nachází centrála dané firmy. Někdy to je výsledkem nepochopení toho, co je emoční inteligence. Konsenzuální firemní kultura v těchto případech ubírá na rychlosti, zbavuje lidi odpovědnosti. Je to v podstatě úplný opak agility, po které se teď firmy pídí.

Co si z mého zauvažovaní vzít? Budujte ve svém týmu, ve své firmě, ve své rodině prostředí, které má rádo chytrý konflikt, prostředí, ve kterém se každý člen cítí bezpečně, a ví, že když něco řekne, nepřijde trest. Často si to žádá radikální otevřenost. Tento pojem a koncept určitě neslyšíte poprvé.

David