TIP Davida Vrby #050: Jaké máte AQ?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Jaké máte AQ?

Není to překlep. Nemyslím ani IQ ani EQ. Poprvé jsem o AQ slyšel od Amina Toufani před dvěma lety na konferenci v Singapuru. Jde o kvocient adaptability, neboli kvocient naší schopnosti se rychle přizpůsobovat změnám.

My Češi máme v dané disciplíně trochu handicap. Každý HRista ví, že se třeba velmi neradi stěhujeme a hodně neradi měníme své návyky.

Nicméně současná doba si nežádá nic víc než právě adaptabilitu. Taky by se to dalo popsat jako učení se novému a zároveň odnaučování se starému. Adaptabilita patří mezi klíčové tzv. měkké dovednosti.

Rád přirovnávám současnou dobu k rychlé řece s peřejemi. Často nevidíme, co se za neočekávanou změnou, za peřejí, nachází. Teprve až peřejí proplujeme, dozvíme se to. Zřejmě tam bude další peřej. Vzpomeňte si na hlavní pravidlo, když spadneme do rychlé řeky. Zní: nebránit se proudu, neboli „go with the flow“- neplýtvat energií, nesnažit se proud zastavit.

Transformace, integrace po akvizicích jsou velmi rychlé řeky plné peřejí. Dobře si pamatuji na své kolegy, kteří se v těchto situacích pomyslně snažili řeku zastavit. Nikdy se jim to nepodařilo, vždy se jen vyčerpali a často utopili.

AQ nebyl nikdy můj problém. Změnu vítám a často se na ni těším. Vnímám ji jako příležitost. A z „GO with the flow“ si dělám „GROW with the flow“. Každá peřej je příležitost k osobnímu rozvoji. Vidíte to stejně?

David