TIP Davida Vrby #090: 3 Áčka

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

3 Áčka

Dnes budeme tak trochu opakovat. Třemi A myslím: autonomii, adaptabilitu a sladění (tedy alignment). Kdyby se někomu sedělo špatně na židli se třemi nohami, dodal bych ještě čtvrtou, a to odpovědnost (accountability). Těm prvním jsem se již v některém svém tipu věnoval, čtvrté teprve budu. Zřejmě příště.

Myslím, že tato A jsou již dnes absolutním základem úspěšných firem. Jsou také společně velmi provázaná. Slyšeli jste někdy spojení „highly aligned, losely coupled“? Je tomu asi už 7 let, kdy jsem si toto poprvé přečetl ve snad nejsdílenější powerpoint prezentaci světa. V té, ve které CHRO Netflix popisovala kulturu firmy, kde psala, že týmy a lidé jsou autonomní, jen lehce propojeni mezi sebou, ale silně sladěni.

Sladěni s čím? S hodnotami, se směřováním firmy (tedy strategií). A taky s posláním. V knize Exponential Organizations zase Salim Ismail popisuje, jak jsou všechny exponenciální firmy sladěny s MTP (massive transformational purpose), neboli s posláním, které je masivní a transformativní, chcete-li změnové. Základním atributem (jedním z deseti) oněch ExO firem je vždy autonomie. Bez ní to v rychlé době prostě nejde. Smrt mikromanažerům! (Obrazně, prosím.)

Pokud jste mezi sebou sladěni ohledně hodnot a strategie, máte vysokou úroveň autonomie (klíčový faktor motivace). Potom celkem jednoduše reagujete na jakékoliv potřeby změn přicházejících z venku, protože máte vysokou úroveň adaptability, tedy AQ. Kdo by chtěl ještě jedno áčko, pak jste tedy agilní.

Hlídejte si áčka! Výsledkem vašeho snažení bude nárůst odpovědnosti, za kterým se všichni pachtí.

— David

Nepřehlédněte